پنج شنبه, 21 دی 1396 16:39

کنترل پایداری الکترونیکی ESC

کنترل پایداری الکترونیکی ESC که مخفف عبارت Electronic Stability Control می باشد با تشخیص و کاهش افت پایداری در هنگام ترمز و یا چرخش ناگهانی خودرو، باعث حفظ پایداری خودرو می شود. این امر با اعمال نیروی ترمز به صورت خودکار و مجزا به هر یک از چرخ ها و همچنین کاهش قدرت موتور صورت می گیرد. در حقیقت سیستم ESC میزان مناسب و متفاوتی از نیروی ترمز را با توجه به گشتاور و شرایط رانندگی به هر چرخ اعمال و موجب حداکثر عملکرد مطلوب ترمز خودرو می گردد.