جمعه, 22 دی 1396 20:09

ترمز اضطراری اتوماتیک AEB

ترمز اضطراری اتوماتیک که مخفف عبارت Autonomous Emergency Braking است، هنگام برخورد قریب الوقوع خودرو با خودرویی دیگر وارد عمل شده، به راننده هشدار می دهد و به صورت اتوماتیک با گرفتن ترمز موجب کاهش سرعت خودرو می گردد، در نتیجه AEB به کاهش قدرت برخورد، صدمات و خسارات احتمالی حاصل از برخورد کمک می کند.